top of page

Kwaliteit

&veiligheid

vergunde bewakingsonderneming I vergunningsnr. 0475.417.091

"U en uw goederen zijn onder ons toezicht veilig.
Dat is een garantie."

Securipro I Bewakingsagenten

SECURIPRO

Bewaking & Beveiliging 

Securipro is een vergunde bewakingsfirma die graag zijn diensten op een professionele manier naar buiten brengt.

 

Onze security agenten worden continu getraind om op een alerte en professionele manier te werk te gaan.

Vandaar dat onze bedrijfsfilosofie op 3 basisprincipes steunt:

  • Communicatie: de bewakingsagenten van Securipro stellen communicatie op de eerste plaats. Bij ieder conflict zullen zij eerst verbaal proberen te bemiddelen. Voor onze agenten is een goede communicatie het ideale hulpmiddel om de situatie snel onder controle te krijgen.

  • Assertiviteit: Onze security agenten zijn opgeleid om op een vriendelijke doch correcte manier te handelen. Zij nemen initiatief en hebben een duidelijk doel voor ogen. Zij volgen correct op wat de klant vraagt en dulden enkel uitzonderingen na overleg met de klant. Securipro-agenten sluiten geen compromissen.

 

  • Vastberadenheid: Door hun vastberadenheid nemen Securipro-bewakingsagenten altijd een duidelijk standpunt in. Zij brengen dit op een beleefde doch kordate manier over naar de betrokken partij(en) en wijken hier zelden van af. Onze mensen zijn goed op elkaar afgestemd, hebben zin voor verantwoordelijkheid en werken nauw samen om conflictsituaties te vermijden.

SecuriPro

ONZE bewakingsDIENSTEN

Securipro biedt u als ervaren bewakingsfirma een waaier aan diensten in verschillende sectoren voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen evenals voor particulieren zoals: 

Bewaking van evenementen, gebouwen en werven en dit mét of zonder hond.
Maar ook kunnen wij als bewakingsfirma ingeschakeld worden als uw partner

in mobiele bewaking of bij interventie na alarm.

Securipro I Bewaking Evenementen.jpg

Bewaking

EVENEMENTen

1

Securipro I Interventie na alarm.jpg

interventie

na alarm

5

Securipro I Bewaking gebouwen.jpg

Bewaking

GEBOUWEN

2

Securipro I Bewaking met hond.jpg

Bewaking

met hond

6

Securipro I Bewaking werven

Bewaking

WERVEN

3

Securipro I Vaststelling materiele feite

vaststelling

materiële Feiten

7

Securipro I Mobiele Bewaking.jpg

mobiele

bewaking

4

Onze diensten

securipro-bewakingsagenten

Onze agenten hebben de vereiste opleidingen gevolgd om hun taak als bewakingsagent of security op een professionele en gedisciplineerde wijze uit te oefenen.

 

Zij beschikken allen over een identificatiekaart uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dewelke het tastbare bewijs is dat zij voldoen aan de wet 2 oktober 2017 tot regeling van

de private en bijzondere veiligheid.

 

Dit is voor u als klant de garantie dat u en uw goederen onder ons toezicht veilig zijn.

Zo zal het vertrouwen dat u in ons stelt niet geschonden worden.

SECURIPRO

Elstrekenweg 104B
3520 Zonhoven (Limburg)

E: info@securipro.be
Tel:  011 729 077
Fax: 011 729 077

  • Securipro I Facebook
bottom of page