top of page
Securipro I Vaststelling materiele feite

Verrichtingen van de vastellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid.

 

De bewakingsagenten van Securipro kunnen in verschillende gemeente controles uitvoeren zoals parkingcontroles om na te gaan of men een parkeerticket heeft aangekocht en kunnen controleren of de regels die van toepassing zijn in de blauwe zones nageleefd worden.

vaststellen

materiële feiten

bottom of page