Bij een evenement of festiviteit is uiteraard de zorg voor en veiligheid van de vele gasten uw grootste zorg. Onze bewakingsagenten creëren vertrouwen op een professionele werkwijze. Om uw evenement in ontspannen sfeer te laten plaatsvinden, kan Securipro de gehele beveiliging van het evenement op zich nemen.

 

Concerten, festivals, beurzen of tentoonstellingen, overdekt of in de openlucht, het risico op calamiteiten is helaas altijd aanwezig bij elk soort evenement. Daar komt nog bij dat wij niet alleen uw gasten, maar ook VIP's, zoals bv. artiesten, een maximale bescherming kunnen garanderen.

 

Securipro kan u adviseren over diverse veiligheidsaspecten, calamiteitenplannen, conflicthantering, toegangscontrole, podiumbewaking en persoonsbegeleiding en -beveiliging.

 

De beveiliging is vaak het visitekaartje van uw evenement. Wij van Securipro staan er dan ook garant voor dat behalve het goed beveiligen van uw evenement, onze security agenten altijd correct blijven en het publiek netjes te woord staan. Een belangrijk pluspunt is dat de mensen van Securipro al veelvuldig met artiesten hebben gewerkt en er dus voor kunnen zorgen dat deze niet onnodig lastig gevallen worden. Vooral bij het beveiligen van evenementen is het nodig flexibel te zijn. Uit ervaring weten wij dat er tijdens evenementen rekening dient gehouden te worden met omstandigheden die ineens kunnen veranderen. Dan is het fijn voor u als klant om te weten dat de agenten van Securipro door hun jarenlange ervaring op elke situatie tactisch zullen inspringen om te voorkomen dat deze escaleert.

bewaking

Evenementen

Securipro BVBA KBO nr. 0475.417.091 is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten in zake private veiligheid.

De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot DVV verzekeringen GALILEELAAN 5 B-1210 BRUSSEL het polisnummer is C-11/3003.010/00-B

2019 © Folia Design