top of page
Securipro I Interventie na alarm.jpg

Omdat u niet altijd in de buurt bent heeft Securipro een oplossing voor interventie na alarm.


Een interventie na alarm is de tussenkomst van een private bewakingsonderneming wanneer vanuit een pand of (technische) installatie alarmsignalen worden ontvangen door een alarmcentrale of een doormelding van de eigen alarm centrale.

De interventie bestaat erin te controleren wat de alarmen heeft veroorzaakt en conservatieve maatregelen te nemen indien nodig.

 

SECURIPRO agenten biedt de beste garantie voor een efficiënte behandeling van alle alarmen.

interventie

na alarm

bottom of page