top of page

Verwerking van Persoonsgegevens
 

Binnen het luik SECURITY & RISK zijn wij verantwoordelijk voor het algemeen beheer van alle veiligheidsmaatregelen die genomen dienen te worden voor het risicobeheer binnen onze eigen organisatie alsook ondersteuning bieden aan onze operationele diensten. Bij de uitvoering van onze taken Verwerken wij regelmatig de volgende persoonsgegevens:

 • Securipro e-mailadressen, andere e-mailadressen, persoonsnamen, adressen, camerabeelden, telefoonnummers, rijksregisternummers, geboortedatums, foto’s,...

 

Voor de volgende doeleinden:

 • Het behandelen en registreren van schadeclaims

 • Het verlenen van gecontroleerde toegang tot de panden

 • Het bekijken en analyseren van camerabeelden in het kader van arbeidscontrole en controle op naleving interne procedures.

 

In dat kader voeren wij de volgende verwerkingen uit:

 • Bewaring van videobeelden, persoonsgegevens, foto’s, enz…

 • Raadpleging van persoonsgegevens om personen te kunnen contacteren.

 

Wij voeren deze Verwerkingen uit op basis van de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Securipro rust

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Securipro.
  Securipro heeft een groot belang bij het organiseren van de veiligheid van haar personeel, gebouwen en materiaal.

 

De Persoonsgegevens worden gedurende de volgende termijnen bijgehouden:

 • Algemene gegevens van personeel: tot 10 jaar na uitdiensttreding

 • Algemene bezoekersgegevens: tot 10 jaar na het laatste bezoek

 • Camerabeelden: 1 maand of 3 maanden, conform de camerawetgeving

  Securipro kan steeds van deze termijnen afwijken om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

 

GDPR-conform
Wij behandelen persoonsgegevens conform de bepalingen opgenomen in de GDPR. 
Zo nemen wij bijvoorbeeld de volgende beveiligingsmaatregelen:
 

 • Al onze computers zijn voorzien van een wachtwoord, antivirus en firewall

 • Back-up van de gegevens op de server elke 24 uur

 • Beveiliging van de lokalen waar persoonsgegevens worden bewaard 

 • Daarnaast houden wij een Register van Verwerkingsactiviteiten bij, dat periodiek wordt geactualiseerd.

  Indien u van oordeel bent dat Securipro uw persoonsgegevens niet conform de GDPR
  verwerkt, heeft u steeds het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.

 

Tot slot
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit beleid kunt u steeds terecht bij Securipro.

Privacybeleid 

security & Risk

Securipro_Security.jpg
bottom of page